Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Zilzâl sûresinin Türkçe okunuşu

Deprem demek olan zilzâl, sûrenin ilk âyetinde geçer. Nisâ sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder.
1.İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
2.Ve ahracetil ardu eskâlehâ.
3.Ve kâlel insânu mâ lehâ.
4.Yevme izin tuhaddisu ahbârahâ.
5.Bi enne rabbeke evhâ lehâ.
6.Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurav a’mâlehum.
7.Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerahu.
8.Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerahu.
< 98. Beyyine Sûresi - 100. Âdiyât Sûresi >