Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kadir sûresinin Türkçe okunuşu

Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne iniºinden bahsedilir.
1.İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).
2.Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).
3.Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.
4.Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5.Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).
< 96. Alak Sûresi - 98. Beyyine Sûresi >