Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

İnşirâh sûresinin Türkçe okunuşu

İnşirâh açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a ºükretmeye teºvik edilmektedir.
1.E lem neşrah leke sadrake.
2.Ve vedagnâ anke vizrake.
3.Ellezî enkada zahrake.
4.Ve rafe’nâ leke zikrake.
5.Fe inne meal usri yusrâ(yusran).
6.İnne meal usri yusrâ(yusran).
7.Fe izâ feragte fensab.
8.Ve ilâ rabbike fergab.
< 93. Duhâ Sûresi - 95. Tîn Sûresi >