Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Leyl sûresinin Türkçe okunuşu

Geceye yeminle başladığı için Leyl denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.
1.Vel leyli izâ yagşâ.
2.Ven nehâri izâ tecellâ.
3.Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.
4.İnne sa’yekum le şettâ.
5.Fe emmâ men a’tâ vettekâ.
6.Ve saddeka bil husnâ.
7.Fe se nuyessiruhu lil yusrâ.
8.Ve emmâ men bahıle vestagnâ.
9.Ve kezzebe bil husnâ.
10.Fe se nuyessiruhu lil usrâ.
11.Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ teraddâ.
12.İnne aleynâ lel hudâ.
13.Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.
14.Fe enzertukum nâran telezzâ.
15.Lâ yaslâhâ illâl eşkâ.
16.Ellezî kezzebe ve tevellâ.
17.Ve se yucennebuhâl etkâ.
18.Ellezî yu’tî mâlehu yetezekkâ.
19.Ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tuczâ.
20.İllâbtigâe vechi rabbihil a’lâ.
21.Ve le sevfe yerdâ.
< 91. Şems Sûresi - 93. Duhâ Sûresi >