Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Şems sûresinin Türkçe okunuşu

Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve güneş anlamına gelen şemsten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.
1.Veş şemsi ve duhâhâ.
2.Vel kameri izâ telâhâ.
3.Ven nehâri izâ cellâhâ.
4.Vel leyli izâ yagşâhâ.
5.Ves semâi ve mâ benâhâ.
6.Vel ardı ve mâ tahâhâ.
7.Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
8.Fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ.
9.Kad efleha men zekkâhâ.
10.Ve kad hâbe men dessâhâ.
11.Kezzebet semûdu bi tagvâhâ.
12.İzinbease eşkâhâ.
13.Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.
14.Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ.
15.Ve lâ yehâfu ukbâhâ.
< 90. Beled Sûresi - 92. Leyl Sûresi >