Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Fecr sûresinin Türkçe okunuşu

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.
1.Vel fecri.
2.Ve leyâlin aşrın.
3.Veş şef’ı vel vetri.
4.Vel leyli izâ yesr(yesri).
5.Hel fî zâlike kasemun li zî hicr(hicrin).
6.E lem tera keyfe feale rabbuke bi âd(âdin).
7.İreme zâtil ımâdi.
8.Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).
9.Ve semûdellezîne câbûs sahra bil vâdi.
10.Ve firavne zîl evtâdi.
11.Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi).
12.Fe ekserû fîhâl fesâd(fesâde).
13.Fe sabbe aleyhim rabbuke sevta azâb(azâbin).
14.İnne rabbeke le bil mirsâd(mirsâdi).
15.Fe emmâl insânu izâ mâbtelâhu rabbuhu fe ekramehu ve na’amehu fe yekûlu rabbî ekrameni.
16.Ve emmâ izâ mâbtelâhu fe kadera aleyhi rızkahu fe yekûlu rabbî ehâneni.
17.Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme).
18.Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn(miskîni).
19.Ve te’kulûnet turâse eklen lemmen.
20.Ve tuhıbbûnel mâle hubben cemmen.
21.Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken).
22.Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ(saffen).
23.Ve cîe yevme izin bi cehenneme yevme izin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ.
24.Yekûlu yâ leytenî kaddemtu li hayâtî.
25.Fe yevme izin lâ yuazzibu azâbehû ehadun.
26.Ve lâ yûsiku vesâkahû ehadun.
27.Yâ eyyetuhân nefsul mutmainnetu.
28.İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten.
29.Fedhulî fî ibâdî.
30.Vedhulî cennetî.
< 88. Gâşiye Sûresi - 90. Beled Sûresi >