Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Gâşiye sûresinin Türkçe okunuşu

Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen ğâşiye kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah'a varılacağı ve O'nun katında hesap verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) âyettir.
1.Hel etâke hadîsul gâşiyeti.
2.Vucûhun yevme izin hâşiatun.
3.Âmiletun nâsıbetun.
4.Teslâ nâran hâmiyeten.
5.Tuskâ min aynin âniyetin.
6.Leyse lehum taâmun illâ min darîın.
7.Lâ yusminu ve lâ yugnî min cûın.
8.Vucûhun yevme izin nâımetun.
9.Li sa’yihâ râdiyetun.
10.Fî cennetin âliyetun.
11.Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeten.
12.Fîhâ aynun câriyetun.
13.Fîhâ sururun merfûatun.
14.Ve ekvabun mevdûatun.
15.Ve nemârıku masfûfetun.
16.Ve zerâbiyyu mebsûsetun.
17.E fe lâ yanzurûne ilâl ibili keyfe hulikat.
18.Ve ilâs semâi keyfe rufiat.
19.Ve ilâl cibâli keyfe nusıbet.
20.Ve ilâl ardı keyfe sutıhat.
21.Fe zekkir innemâ ente muzekkirun.
22.Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın).
23.İllâ men tevellâ ve kefer(kefere).
24.Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere).
25.İnne ileynâ iyâbehum.
26.Summe inne aleynâ hisâbehum.
< 87. A'lâ Sûresi - 89. Fecr Sûresi >