Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

A'lâ sûresinin Türkçe okunuşu

Allah'ın Yüce anlamındaki adıyla başladığı için el-A'lâ denilen bu sûre 19 (ondokuz) âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.
1.Sebbihisme rabbikel a’lâ.
2.Ellezî halaka fe sevvâ.
3.Vellezî kaddera fe hedâ.
4.Vellezî ahracel mer’â.
5.Fe cealehu gusâen ahvâ.
6.Se nukriuke fe lâ tensâ.
7.İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehra ve mâ yahfâ.
8.Ve nuyessiruke lil yusrâ.
9.Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
10.Se yezzekkeru men yahşâ.
11.Ve yetecennebuhâl eşkâ.
12.Ellezî yaslân nâral kubrâ.
13.Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
14.Kad efleha men tezekkâ.
15.Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
16.Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
17.Vel âhıratu hayrun ve ebkâ.
18.İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
19.Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.
< 86. Târik Sûresi - 88. Gâşiye Sûresi >