Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

İnfitâr sûresinin Türkçe okunuşu

Nâziât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 19 (ondokuz) âyettir. Manası yarılmaktırtır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret âlemidir.
1.İzâs semâunfetarat.
2.Ve izâl kevâkibunteserat.
3.Ve izâl bihâru fuccirat.
4.Ve izâl kubûru bu’sirat.
5.Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharat.
6.Yâ eyyuhâl insânu mâ garrake bi rabbikel kerîm(kerîmi).
7.Ellezî halakake fe sevvâke fe adeleke.
8.Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebeke.
9.Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
10.Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).
11.Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).
12.Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).
13.İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).
14.Ve innel fuccâre le fî cahîm(cahîmin).
15.Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).
16.Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).
17.Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
18.Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
19.Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevme izin lillâh(lillâhi).
< 81. Tekvîr Sûresi - 83. Mutaffifîn Sûresi >