Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kiyâme sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de nâzil olan bu sûre, 40 (kırk) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen el-kıyâme kelimesinden almıştır.
1.Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti.
2.Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti.
3.E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.
4.Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.
5.Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.
6.Yes’elu eyyâne yevmul kıyâmeti.
7.Fe izâ berikal basar(basaru).
8.Ve hasefel kamer(kameru).
9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).
10.Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru).
11.Kellâ lâ vezer(vezere).
12.İlâ rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).
13.Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhara).
14.Belil insânu alâ nefsihî basîratun.
15.Ve lev elkâ meâzîrahu.
16.Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî.
17.İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu.
18.Fe izâ kara’nâhu fettebi’ kur’ânehu.
19.Summe inne aleynâ beyânehu.
20.Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.
21.Ve tezerûnel âhirate.
22.Vucûhun yevme izin nâdıratun.
23.İlâ rabbihâ nâziratun.
24.Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.
25.Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkıratun.
26.Kellâ izâ belegatit terâkıye.
27.Ve kîle men râk(râkın).
28.Ve zanne ennehul firâk(firâku).
29.Velteffetis sâku bis sâk(sâkı).
30.İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku).
31.Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.
32.Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.
33.Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.
34.Evlâ leke fe evlâ.
35.Summe evlâ leke fe evlâ.
36.E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).
37.E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.
38.Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.
39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.
40.E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.
< 74. Muddessir Sûresi - 76. İnsân Sûresi >