Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Nûh sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de nâzil olmuştur; 28 (yirmisekiz) âyettir. Hz. Nuh'un ilâhî elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sûre bu ismi almıştır.
1.İnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun).
2.Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).
3.Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûni.
4.Yagfir lekum min zunûbikum ve yuahhırkum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne ecelallâhi izâ câe lâ yuahharu, lev kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
5.Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).
6.Fe lem yezidhum duâî illâ firârâ(firâran).
7.Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfira lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagşev siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ(vestekberûstikbâran).
8.Summe innî deavtuhum cihârâ(cihâran).
9.Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(isrâran).
10.Fe kul tustagfırû rabbekum innehu kâne gaffârâ(gaffâran).
11.Yursilis semâe aleykum midrârâ(midrâren).
12.Ve yumdidkum bi emvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(enhâren).
13.Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vakârâ(vakâran).
14.Ve kad halakakum etvârâ(etvâran).
15.E lem terav keyfe halakallâhu seb’a semâvâtin tıbâkâ(tıbâkan).
16.Ve cealel kamera fîhinne nûran ve cealeş şemse sirâcâ(sirâcen).
17.Vallâhu enbetekum minel ardı nebâtâ(nebâten).
18.Summe yuîdukum fîhâ ve yuhricukum ihrâcâ(ihrâcen).
19.Vallâhu ceale lekumul arda bisâtâ(bisâtan).
20.Li teslukû minhâ subulen ficâcâ(ficâcen).
21.Kâle nûhun rabbi innehum asavnî vettebeû men lem yezidhu mâluhu ve veleduhû illâ hasârâ(hasâran).
22.Ve mekerû mekran kubbârâ(kubbâran).
23.Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerrunne vedden ve lâ suvâan ve lâ yagûse ve yaûka ve nesrâ(nesran).
24.Ve kad edallû kesîrâ(kesîran), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ dalâlâ(dalâlen).
25.Mimmâ hatîâtihim ugrikû fe udhılû nâran fe lem yecıdû lehum min dûnillâhi ensârâ(ensâran).
26.Ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alâl ardı minel kâfirîne deyyârâ(deyyâran).
27.İnneke in tezerhum yudıllû ıbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciran keffârâ(keffâran).
28.Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâran).
< 70. Meâric Sûresi - 72. Cinn Sûresi >