Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Felak sûresinin Türkçe okunuşu

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine iki koruyucu anlamında muavvizeteyn denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiºtir. 5 (beº) âyettir.
1.Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).
2.Min şerri mâ halak(halaka).
3.Ve min şerri gâsikın izâ vekab(vekabe).
4.Ve min şerrin neffâsâti fîl ukadi.
5.Ve min şerri hâsidin izâ hased(hasede).
< 112. İhlâs Sûresi - 114. Nâs Sûresi >