Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

İhlâs sûresinin Türkçe okunuşu

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.
1.Kul huvallâhu ehad(ehadun).
2.Allâhus samed(samedu).
3.Lem yelid ve lem yûled.
4.Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).
< 111. Tebbet Sûresi - 113. Felak Sûresi >