Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Nasr sûresinin Türkçe okunuşu

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.
1.İzâ câe nasrullâhi vel fethu.
2.Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ(efvâcen).
3.Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirhu, innehu kâne tevvâbâ(tevvâben).
< 109. Kâfirûn Sûresi - 111. Tebbet Sûresi >