Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kâfirûn sûresinin Türkçe okunuşu

Kâfirlerden söz ettiği için bu adı almıştır. Mâûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 6 (altı) âyettir.
1.Kul yâ eyyuhâl kâfirûn(kâfirûne).
2.Lâ a’budu mâ ta’budûn(ta’budûne).
3.Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu).
4.Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.
5.Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu).
6.Lekum dînukum ve liye dîn(dîni).
< 108. Kevser Sûresi - 110. Nasr Sûresi >