Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kevser sûresinin Türkçe okunuşu

Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke'de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına ebter dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir.
1.İnnâ a’taynâkel kevser(kevsere).
2.Fe salli li rabbike venhar.
3.İnne şânieke huvel ebter(ebteru).
< 107. Mâûn Sûresi - 109. Kâfirûn Sûresi >