Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Mâûn sûresinin Türkçe okunuşu

Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.
1.E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).
2.Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme).
3.Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).
4.Fe veylun lil musallîn(musallîne).
5.Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).
6.Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).
7.Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
< 106. Kureyş Sûresi - 108. Kevser Sûresi >