Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kureyş sûresinin Türkçe okunuşu

Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiºtir, 4 (dört) âyettir.
1.Li îlâfi kureyş(kureyşin).
2.Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).
3.Felya’budû rabbe hâzâl beyt(beyti).
4.Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin).
< 105. Fîl Sûresi - 107. Mâûn Sûresi >