Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Humeze sûresinin Türkçe okunuşu

Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet sûresinden sonra Mekke'de inmiºtir, 9 (dokuz) âyettir.
1.Veylun li kulli humezetin lumezetin.
2.Ellezî cemea mâlen ve addedehu.
3.Yahsebu enne mâlehû ahledehu.
4.Kellâ le yunbezenne fîl hutameti.
5.Ve mâ edrâke mâl hutametu.
6.Nârullâhil mûkadetu.
7.Elletî tettaliu alâl ef’ideti.
8.İnnehâ aleyhim mu’sadetun.
9.Fî amedin mumeddedetin.
< 103. Asr Sûresi - 105. Fîl Sûresi >