Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Asr sûresinin Türkçe okunuşu

Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. Asra yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. İnşirâh sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 3 (üç) âyettir. Sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.
1.Vel asri.
2.İnnel insâne le fî husr(husrin).
3.İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.
< 102. Tekâsur Sûresi - 104. Humeze Sûresi >