Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tekâsur sûresinin Türkçe okunuşu

Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Sûrede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.
1.Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).
2.Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbira).
3.Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
4.Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
5.Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).
6.Le teravunnel cahîm(cahîme).
7.Summe le teravunnehâ aynel yakîn(yakîni).
8.Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).
< 101. Kâria Sûresi - 103. Asr Sûresi >