Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Âdiyât sûresinin Türkçe okunuşu

Âdiyât, koşan atlar demektir. Asr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.
1.Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).
2.Fel mûriyâti kadhâ(kadhan).
3.Fel mugîrâti subhâ(subhan).
4.Fe eserne bihî nak’â(nak’en).
5.Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).
6.İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun).
7.Ve innehu alâ zâlike le şehîd(şehîdun).
8.Ve innehu li hubbil hayri le şedîd(şedîdun).
9.E fe lâ ya’lemu izâ bu’sira mâ fîl kubûr(kubûri).
10.Ve hussıle mâ fîs sudûri.
11.İnne rabbehum bi him yevme izin le habîr(habîrun).
< 99. Zilzâl Sûresi - 101. Kâria Sûresi >