Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Fâtiha sûresinin Türkçe okunuşu

Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fâtiha denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına Ümmü'l-Kitâp dinin asıllarını ihtiva eden manasına el-Esâs, ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için el-Vâfiye ve el-Seb'u'l-Mesânî, birçok esrarı taşıdığı için el-Kenz. Peygamberimiz Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur.
1.Bismillâhir rahmânir rahîm.
2.El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
3.Er rahmânir rahîm(rahîmi).
4.Mâliki yevmid dîn(dîne).
5.İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
6.İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).
7.Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
< 114. Nâs Sûresi - 2. Bakara Sûresi >