Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Zilzâl sûresinin meali (anlamı)

Deprem demek olan zilzâl, sûrenin ilk âyetinde geçer. Nisâ sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder.
1.Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.
2.Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).
3.Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği (zaman).
4.O gün (izin günü), (arz) haberlerini anlatacak.
5.Rabbinin ona vahyetmesi ile.
6.İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.
7.Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.
8.Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür.
< 98. Beyyine Sûresi - 100. Âdiyât Sûresi >