Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kadir sûresinin meali (anlamı)

Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne iniºinden bahsedilir.
1.Muhakkak ki Biz, O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde Biz indirdik.
2.Ve Kadir Gece’sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
3.Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4.Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab’lerinin izniyle herbir emir için inerler.
5.O (gece), fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir).
< 96. Alak Sûresi - 98. Beyyine Sûresi >