Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Alak sûresinin meali (anlamı)

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye İkra' sûresi de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.
1.Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.
2.İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.
3.Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.
4.Ki O, kalem ile öğretti.
5.İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
6.Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.
7.Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.
8.Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.
9.Nehyedeni (men edeni) gördün mü?
10.Bir kulu namaz kıldığı zaman.
11.Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.
12.Veya takvayı emretti ise.
13.Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?
14.Allah’ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?
15.Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).
16.Yalancı günahkâr alın.
17.Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.
18.Biz yakında zebanileri çağıracağız.
19.Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol!
< 95. Tîn Sûresi - 97. Kadir Sûresi >