Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tîn sûresinin meali (anlamı)

Tîn, dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiºtir, 8 (sekiz) âyettir.
1.İncire ve zeytine andolsun.
2.Sina Dağı'na andolsun.
3.Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri’ne) (andolsun).
4.Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.
5.Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).
6.Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.
7.(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?
8.Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
< 94. İnşirâh Sûresi - 96. Alak Sûresi >