Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

İnşirâh sûresinin meali (anlamı)

İnşirâh açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a ºükretmeye teºvik edilmektedir.
1.Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)?
2.Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?).
3.Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.
4.Ve senin için, zikrini yükselttik.
5.O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.
6.Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.
7.Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et.
8.Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O’nu öv, hamdet, zikret, tesbih et).
< 93. Duhâ Sûresi - 95. Tîn Sûresi >