Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Duhâ sûresinin meali (anlamı)

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.
1.Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.
2.Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.
3.Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.
4.Ve ahiret (bundan sonraki hayat), mutlaka senin için, evvelkinden (dünya hayatından) daha hayırlıdır.
5.Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek (ihsan edecek), böylece sen razı olacaksın.
6.Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?
7.Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.
8.Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.
9.Fakat bundan sonra yetimi kahretme (üzme).
10.Ve amma saili (bir şey isteyeni) bundan sonra azarlama.
11.Ve fakat, Rabbinin ni’metlerini artık anlat.
< 92. Leyl Sûresi - 94. İnşirâh Sûresi >