Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Leyl sûresinin meali (anlamı)

Geceye yeminle başladığı için Leyl denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.
1.Örteceği zaman geceye andolsun.
2.Ve tecelli edeceği (aydınlanmaya başlayacağı) an gündüze.
3.Ve erkeği ve dişiyi yaratana (andolsun).
4.Muhakkak ki sizin çalışmalarınız (çabalarınız) gerçekten dağınıktır (çeşit çeşittir).
5.Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise.
6.Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) tasdik etti ise.
7.O zaman Biz ona, (Allah’ın Zat’ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağız.
8.Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.
9.Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) yalanladı ise.
10.O taktirde Biz, ona zor olanı (kötü akıbete götüren yolu) kolaylaştıracağız.
11.Ve helâk olduğu zaman, malı ona fayda vermez.
12.Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka Bize aittir.
13.Ve muhakkak ki, evvel ve ahir elbette Bizimdir.
14.İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım.
15.Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz (atılmaz).
16.O ki (çok şâkî olan), (Hüsna’yı) yalanladı ve yüz çevirdi.
17.Çok takva sahibi olan ise ondan (narı telazzadan) uzaklaştırılacak.
18.O ki (en üst seviyede takva sahibi olan), malını verir, temizlenir.
19.Ve (takva sahiplerinin), bir kimseye (malını vermesi), O’nun (Allah’ın) katında, “bir ni’met karşılığı olsun” diye değildir.
20.O sadece, Yüce Rabbinin Vechi’ni (Zat’ını) ibtiga etti (diledi).
21.Ve o, yakında mutlaka razı olacak.
< 91. Şems Sûresi - 93. Duhâ Sûresi >