Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Beled sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve şehir anlamına gelen beled kelimesinden almaktadır. Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.
1.Hayır, bu beldeye kasem ederim ki.
2.Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.
3.Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.
4.Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.
5.(İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
6.O: “Pekçok mal tükettim.” der.
7.Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
8.Ona iki göz vermedik mi?
9.Ve bir dil ve iki dudak.
10.Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız.
11.Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.
12.Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir?
13.(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.
14.Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır.
15.Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi.
16.Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır).
17.Sonra âmenû olanlardan (Allah’a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).
18.İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir).
19.Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).
20.Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.
< 89. Fecr Sûresi - 91. Şems Sûresi >