Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Fecr sûresinin meali (anlamı)

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.
1.Fecr vaktine andolsun.
2.Ve on geceye.
3.Ve çift olana ve tek olana.
4.Ve geçip gideceği zaman geceye (andolsun).
5.Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?
6.Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?
7.Sütunlara sahip İrem Şehri’ne.
8.O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.
9.Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine).
10.Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı).
11.Onlar ki beldelerde (ülkelerde) azgınlık yaptılar.
12.Böylece orada fesadı çoğalttılar.
13.Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı.
14.Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir.
15.Fakat insan, ne zaman Rabbi onu imtihan edip, böylece ona ikram eder ve onu ni’metlendirirse, o zaman: “Rabbim bana ikram etti.” der.
16.Ve fakat, ne zaman onu imtihan edip, böylece onun rızkını ölçülü verirse (daraltırsa), o zaman: “Rabbim bana ihanet etti.” der.
17.Hayır, bilâkis siz yetime ikram etmiyorsunuz.
18.Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19.Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz.
20.Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz.
21.Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman.
22.Ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman.
23.Ve o gün (izin günü) cehennem getirilmiştir. İnsan o gün (izin günü) tezekkür eder (düşünüp, hatırlar) ve bu zikrin (bu hatırlamanın) ona nasıl (faydası) olur ki?
24.“Keşke ben hayatım için (yaşarken güzel ameller) takdim etseydim.” der.
25.Artık o izin günü, kimse O’nun (Allah’ın) azabı gibi azaplandıramaz.
26.Ve kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz.
27.Ey mutmain olan nefs!
28.Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!
29.(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.
30.Ve cennetime gir.
< 88. Gâşiye Sûresi - 90. Beled Sûresi >