Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

A'lâ sûresinin meali (anlamı)

Allah'ın Yüce anlamındaki adıyla başladığı için el-A'lâ denilen bu sûre 19 (ondokuz) âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.
1.Rabbinin “Âlâ” ismini tesbih et.
2.O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi).
3.Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.
4.Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı.
5.Sonra da onu siyah atık haline getirdi.
6.(Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.
7.Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.
8.Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.
9.O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver).
10.Allah’a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir).
11.Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).
12.Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak.
13.Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz.
14.Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.
15.Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi’ni zikretti ve de namaz kıldı.
16.Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz).
17.Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).
18.Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var.
19.(Hz.) İbrâhîm’in ve (Hz.) Musa’nın sahifelerinde (var).
< 86. Târik Sûresi - 88. Gâşiye Sûresi >