Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Târik sûresinin meali (anlamı)

Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen târık kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede geçen târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir.
1.Semaya ve Tarık’a andolsun.
2.Ve Tarık’ın ne olduğunu sana bildiren nedir?
3.(O) parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır.
4.Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.
5.Artık insan neden yaratıldığına baksın.
6.Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı.
7.(O sıvı), omurga ile göğüs kafesi arasından (orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu) çıkar.
8.Muhakkak ki O (Allah), onu (insanı) hayata geri döndürmeye (tekrar diriltmeye) elbette kaadirdir.
9.Gizli şeylerin açıklanacağı gün.
10.Artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur.
11.Ve dönüş sahibi semaya andolsun.
12.Ve yarıklara sahip arza andolsun.
13.Muhakkak ki o, gerçekten (hakkı bâtıldan) ayıran bir sözdür.
14.Ve o, sıradan bir söz değildir.
15.Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar.
16.Ve Ben de hile yaparak tuzak kurarım.
17.Artık kâfirlere mühlet ver, onlara biraz süre tanı.
< 85. Burûc Sûresi - 87. A'lâ Sûresi >