Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tekvîr sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî taklit edilemez bir âhenk vardır.
1.Güneş bürülüp dürüldüğü zaman.
2.Ve yıldızlar solduğu (enerjilerini tükettiği) zaman.
3.Ve dağlar yürütüldüğü zaman.
4.Ve yüklü develer salındığı (başıboş bırakıldığı), kıymetli dünya malları terkedildiği zaman.
5.Ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman.
6.Ve denizler ateşlendiği zaman.
7.Ve nefsler eşleştirildiği (fizik vücutla birleştiği) zaman.
8.Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.
9.Hangi günah sebebi ile öldürüldü?
10.Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.
11.Ve sema (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı (perdeler açıldığı) zaman.
12.Ve cehennem kızıştırıldığı (şiddetle alevlendirildiği) zaman.
13.Ve cennet yaklaştırıldığı zaman.
14.Her nefs, hazırlamış olduğunu bilmiş olacak (hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek).
15.Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.
16.Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
17.Ve kararmaya başladığı an geceye.
18.Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).
19.Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
20.Yüce arşın sahibinin yanında büyük şeref (makam ve itibar) sahibidir.
21.O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır.
22.Ve sizin arkadaşınız mecnun (deli) değildir.
23.Ve andolsun (resûl), O’nu (Cebrail A.S’ı) ufukta apaçık gördü.
24.Ve o, gaybta vahyolunanı saklayıcı değildir (aynen tebliğ eder).
25.Ve O (Kur’ân), taşlanmış şeytanın sözü değildir.
26.Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz?
27.O sadece âlemler için bir zikirdir.
28.O, içinizden, istikamet üzere olmak (Allah’a yönelmek) isteyen kimse içindir.
29.Ve âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
< 80. Abese Sûresi - 82. İnfitâr Sûresi >