Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Murselât sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de inmiºtir. 50 (elli) âyettir. Gönderilenler anlamına gelen el-mürselât kelimesi ile başladığı için sûre bu adı almıştır. Müfessirler, gönderilenlerden maksadın, âlemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgârlar, yahut peygamberler, yahut da Kur'an âyetleri olabileceğini belirtmişlerdir.
1.Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.
2.Ve de şiddetle estikçe esenlere (andolsun).
3.Dağıtıp yayanlara andolsun.
4.Ve de ayırdıkça ayıranlara (andolsun).
5.Ve de zikri ilka edenlere (andolsun).
6.(Bu yeminler), özür olarak (mazeret olmaması) veya nezir olarak (uyarması) içindir.
7.Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.
8.Öyle ki, o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir.
9.Ve o zaman gök yarılmıştır.
10.Ve o zaman dağlar dağılmıştır.
11.Ve o zaman resûllere vakit bildirilmiştir.
12.(Bunlar) hangi gün için tecil edildi (ertelendi)?
13.Fasıl (ayırma) günü için (tecil edildi).
14.O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
15.İzin günü, yalanlayanların vay haline.
16.Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?
17.Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.
18.Mücrimlere işte böyle yaparız.
19.İzin günü yalanlayanların vay haline.
20.Sizi Biz, değersiz bir sudan yaratmadık mı?
21.Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık (yerleştirdik).
22.Bilinen bir süreye kadar.
23.İşte Biz, böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel (kudret sahibi).
24.İzin günü yalanlayanların vay haline.
25.Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı?
26.Canlılara ve ölülere.
27.Ve orada yüksek sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık (içecek su verdik).
28.İzin günü yalanlayanların vay haline.
29.O yalanlamış olduğunuz şeye gidin!
30.Üç çatallı olan gölgeye gidiniz.
31.Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz.
32.Muhakkak ki o, saray gibi (büyük) kıvılcımlar atar.
33.Sanki o (kıvılcımlar), sarı erkek develer gibidir.
34.İzin günü yalanlayanların vay haline.
35.Bu, (yalanlayanların) konuşamayacakları bir gündür.
36.Ve onlara izin verilmez ki, özür beyan etsinler.
37.İzin günü yalanlayanların vay haline.
38.Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri biraraya topladık.
39.Haydi eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen Bana karşı tuzak kurun.
40.İzin günü yalanlayanların vay haline.
41.Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınarbaşlarındadır.
42.Ve canlarının çektiği (iştah duydukları) meyveler vardır.
43.Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yeyin ve için.
44.Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
45.İzin günü yalanlayanların vay haline.
46.Yeyin ve biraz da metalanın (faydalanın). Çünkü siz mücrimlersiniz.
47.İzin günü yalanlayanların vay haline.
48.Ve onlara: “Rükû edin!” denildiği zaman rükû etmezler.
49.İzin günü yalanlayanların vay haline.
50.Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?
< 76. İnsân Sûresi - 78. Nebe Sûresi >