Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kiyâme sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de nâzil olan bu sûre, 40 (kırk) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen el-kıyâme kelimesinden almıştır.
1.Hayır, kıyâmet gününe yemin ederim.
2.Ve hayır, levvame (kınayan) nefse yemin ederim.
3.İnsan (öldükten sonra) onun kemiklerini asla biraraya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
4.Hayır, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kaadiriz.
5.Hayır, insan, önündeki (zamanı) fısk ve fücur ile geçirmeyi ister.
6.“Kıyâmet günü ne zaman?” diye sorar.
7.Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman.
8.Ve Ay karardığı (zaman).
9.Ve Güneş ve Ay birleştirildiği (zaman).
10.İzin günü, insan: “Firar edilecek yer nerede?” diyecek.
11.Hayır, sığınacak bir yer yoktur.
12.İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin Huzuru’dur (Rabbinin Katı’dır).
13.İzin günü insana, takdim ettiği (yaptığı) ve tehir edip (yapmadığı) şeyler haber verilir.
14.Hayır, insan kendi nefsine basirdir (şahittir).
15.Ve mazeretlerini beyan etse bile.
16.O’na (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye), acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.
17.Muhakkak ki O’nun toplanması ve okunması Bize aittir.
18.Öyleyse O’nu okuduğumuz zaman, artık O’nun (Kur’ân’ın) okunuşuna tâbî ol.
19.Sonra O’nun beyanı (açıklanması) muhakkak ki Bize aittir.
20.Hayır, bilâkis siz çabuk geçeni (dünya hayatını) seviyorsunuz.
21.Ve ahireti terkediyorsunuz.
22.İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır.
23.Rab’lerine bakan.
24.Ve izin günü çatılmış (kararmış) yüzler vardır.
25.Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak.
26.Hayır, (can) köprücük kemiğine geldiği zaman (can boğaza gelince, ölmek üzere iken).
27.Ve: “Kurtaracak kimdir?” denir.
28.Ve o (dünyadan) ayrılacağını (öleceğini) anlamıştır.
29.Ve ayakları birbirine dolaşmıştır.
30.İzin günü, sevk senin Rabbinedir.
31.Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı.
32.Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi.
33.Sonra böbürlenerek ehlinin (ailesinin) yanına gitti.
34.Sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).
35.Sonra sana müstahaktır, bundan sonra müstahaktır (sen hakettin).
36.İnsan başıboş (sorumsuz) bırakılacağını mı zannediyor?
37.(O), dökülen meniden bir damla değil miydi?
38.Sonra bir embriyo (cenin) oldu. Bundan sonra (Allah) onu halketti (yarattı), daha sonra da dizayn etti (düzenledi).
39.Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı.
40.İşte bunları (yapan), ölülere hayat vermeye kaadir değil midir?
< 74. Muddessir Sûresi - 76. İnsân Sûresi >