Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Vâkia sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de inmiştir: 96 (doksanaltı) âyettir. Adını ilk âyetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden vâkıa kelimesinden almıştır.
1.O vakıa (müthiş olay) vuku bulduğu zaman.
2.Onun vuku bulmasını yalanlayan (kimse) yoktur.
3.O; alçaltıcıdır, yükselticidir.
4.O zaman arz (yeryüzü) şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır.
5.Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır.
6.Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir.
7.Ve (o zaman) siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz.
8.İşte ashabı meymene [meymene sahipleri, amel defteri (hayat filmleri) sağından verilen cennetlikler], (ama) ne ashabı meymene!
9.Ve ashabı meşeme [meşeme sahipleri, amel defteri (hayat filmleri) solundan verilen cehennemlikler], (ama) ne ashabı meşeme!
10.Ve sabikunlar (hayırlarda yarışıp ileri geçenler), sabikunlar.
11.İşte onlar (sabikunlar). Mukarrip (Allah’a yaklaştırılmış) olanlardır.
12.(Onlar), naim cennetlerindedirler.
13.(Onlar), evvelkilerden bir ümmettir.
14.Ve (onların) birazı sonrakilerdendir.
15.Altın ile örülmüş, mücevherlerle (inci ve yakutla) süslenmiş tahtlar üzerinde.
16.Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır (mukarrebun olanlardır).
17.Onların etrafında halidun olan (ölümsüz) gençler dolaşır.
18.Akan pınarlardan doldurulmuş kâseler, ibrikler ve billur kadehler ile.
19.Ondan (o şaraptan) başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar.
20.Ve arzu ettikleri meyvelerden.
21.Ve canlarının çektiği kuş etlerinden (sunulur).
22.Ve harika güzel gözlü huriler (vardır).
23.Sanki saklanmış inci tanesi gibi.
24.Yapmış olduklarının mükâfatı olarak.
25.Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler.
26.Sadece selâm, selâm sözü söylenir.
27.Ashabı yemin [yemin sahipleri, amel defterleri (hayat filmleri) sağından verilenler], (ama) ne ashabı yemin!
28.(Ashabı yemin), dikensiz sedir ağaçları arasında.
29.Ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları (arasında).
30.Ve uzayan gölgeler (içinde).
31.Ve çağlayan sular (arasında).
32.Ve pekçok meyveler (arasında).
33.Eksilmeyen ve yasaklanmayan.
34.Ve yüksetilmiş döşeklerdedirler (tahtlardadırlar).
35.Muhakkak ki Biz, onları yeni bir inşa (yaratılış) ile inşa ettik (yarattık).
36.Böylece Biz, onları bakireler kıldık.
37.Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak.
38.Ashabı yemin [yemin sahipleri, amel defterleri (hayat filmleri) önünden ve sağından verilenler] için.
39.(Onlar) evvelkilerden bir ümmettir.
40.Ve de sonrakilerden bir ümmettir.
41.Ve ashabuş şimal [şeamet (kötülük), meşeme sahipleri, amel defteri (hayat filmleri) sollarından verilenler, cehennemlikler], (ama) ne ashabuş şimal!
42.(Ashabuş şimal), semum (iliklere işleyen bir sıcaklık) ve hamim (kaynar su) içindedir.
43.Ve kara dumandan bir gölge ki.
44.Ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır.
45.Muhakkak ki onlar, daha önce mutrafi idiler (varlık içinde zevklerine dalmışlardı).
46.Ve onlar, büyük günahta ısrar ediyorlardı.
47.Ve şöyle diyorlardı: “Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten, mutlaka beas mı edileceğiz (yeniden mi diriltileceğiz)?”
48.Ve evvelki (bizden önce ölen) babalarımız (atalarımız) da mı?
49.De ki: “Muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de (diriltilecek).”
50.Malûm (bilinen) günün, belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır.
51.Sonra siz, ey gerçekten dalâlette olan yalanlayıcılar!
52.Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız.
53.Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız.
54.Sonra da onun üzerine hamimden (kaynar sudan) içecek olanlarsınız.
55.Öyle ki, içtikçe susayan hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız.
56.(İşte) bu, onların dîn günündeki ziyafetleridir.
57.Sizi Biz, Biz yarattık. Hâlâ tasdik etmiyorsanız.
58.Öyleyse akıttığınız meni nedir, gördünüz mü (ne olduğunu idrak ettiniz mi)?
59.Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan Biz miyiz?
60.Sizin aranızda ölümü Biz, Biz takdir ettik. Ve Biz, önüne geçilmiş (veya geçilebilecek) olan değiliz (bu takdirimizi kimse bozamaz).
61.Sizin (dünya hayatındaki) emsallerinizi (bedenlerinizi), (ölümle) değiştirmemiz ve (ahiret âlemi için) sizi, bilmediğiniz bir şekilde (yeniden) yaratmamızda (Bizi geçecek yoktur).
62.Ve andolsun ki, ilk neş’eti (yaratılışı) bildiniz, hâlâ tezekkür (tefekkür) etmiyorsanız.
63.Öyleyse ektiğiniz ekin nedir (onu) gördünüz mü? (Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının, ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz, idrak ediyor musunuz?)
64.Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren Biz miyiz?
65.Eğer Biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık (yapardık). O zaman siz şaşırıp kalırdınız.
66.Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız.
67.Hayır, biz mahsulden (üründen) mahrum bırakılanlarız (derdiniz).
68.Ayrıca siz, o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü?
69.Onu (suyu) bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren Biz miyiz?
70.Eğer dileseydik, onu acı kılardık (yapardık), öyle ise (niçin) hâlâ şükretmiyorsunuz?
71.Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü?
72.Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden (halkeden) Biz miyiz?
73.Biz, onu (ateşi) bir ibret ve çöl yolcuları (sahrada konaklayanlar) için bir meta (ısı ve ışık kaynağı) kıldık.
74.Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et.
75.Artık hayır! Yıldızların mevkilerine yemin ederim.
76.Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir, keşke bilseniz.
77.Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur’ân’dır (Kur’ân-ı Kerim’dir).
78.Mahfuz (korunmuş) olan bir Kitap’tadır (Levhi Mahfuz’dadır).
79.O’na, tahir olanlardan (maddî ve manevî arınanlardan) başkası dokunamaz.
80.Âlemlerin Rabbi tarafından (kısım kısım, âyet âyet) indirilmiştir.
81.Yoksa siz, bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz?
82.Ve siz, yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. (Kur’ân’daki sözlerin âlemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor.)
83.O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki (siz öylece).
84.Ve siz, o anda (ona öylece, bir yardım yapamayarak sadece) bakarsınız.
85.Ve Biz, ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz.
86.Öyleyse eğer siz (amellerinizin karşılığında) ceza görecek kimseler değil iseniz.
87.Eğer siz sadıklarsanız, onu geri çevirirsiniz.
88.Fakat o eğer mukarrebin olanlardan (Allah’a yakın olanlardan) ise.
89.O taktirde, ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır.
90.Fakat yemin sahiplerinden (ashabı yeminden yani hayat filmleri sağından verilenlerden) ise.
91.O zaman ashabı yeminden (hayat filmleri sağından verilenlerden) “sana selâm olsun” (denir).
92.Ve fakat dalâlette olan ve yalanlayanlardan ise.
93.O taktirde kaynar sudan bir ziyafet vardır.
94.Ve alevli ateşe atılma vardır.
95.Muhakkak ki bu (anlatılanlar), elbette o (verilen haberler), Hakk’ul yakîn’dir (yakîn olan haktır, kesin olarak gerçektir).
96.Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et.
< 55. Rahmân Sûresi - 57. Hadîd Sûresi >