Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tûr sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır.
1.Tur Dağı’na yemin olsun.
2.Satır satır yazılmış Kitab’a andolsun.
3.(…ki o Kitab’ın) içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır.
4.Beyti Mamur’a (Mamur Ev’e) andolsun.
5.Yükseltilmiş tavana (yeryüzünün tavanına) andolsun.
6.Dolu denize andolsun.
7.Muhakkak ki Rabbinin azabı, mutlaka vuku bulacaktır.
8.Onu (azabı) defedecek yoktur.
9.O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır.
10.Ve dağlar seyir halinde yürür (hareket eder).
11.İşte (o) izin günü tekzip edenlerin (yalanlayanların) vay haline.
12.Onlar ki, lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır.
13.O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar.
14.İşte bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz ateştir.
15.Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz?
16.Ona (ateşe) yaslanın. Artık sabretseniz de, sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız.
17.Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve ni’metler içindedir.
18.Rab’lerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rab’leri onları alevli ateşin (cehennemin) azabından korudu.
19.Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yeyin ve için.
20.(Takva sahipleri), sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik.
21.Ve (hayattayken, ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyip) âmenû olan, zürriyetleri de kendilerine îmân ile tâbî olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik (yanlarına kattık). Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına (dereceler) karşılık bır rehindir.
22.Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik.
23.Orada kadeh kaldırırlar, orada (içtikleri şarap ile) ne boş söz söylerler ne de günaha girerler.
24.Ve kendileri için hizmet eden (genç delikanlılar), onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler.
25.Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar.
26.“Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk.” dediler.
27.Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.
28.Muhakkak ki biz, daha önceden O’na (Allah’a) dua ediyorduk. Muhakkak ki O; Berr’dir (çok cömert, çok lütufkârdır), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).
29.O halde zikret (öğüt ver), çünkü sen Rabbinin ni’meti sayesinde ne kâhinsin ne de mecnunsun.
30.Yoksa: “O bir şairdir, zamanın musîbetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz.” mu diyorlar?
31.“Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim.” de.
32.Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi?
33.Yahut: “Onu kendisi uydurup söyledi.” mi diyorlar? Hayır, onlar îmân etmezler.
34.Öyleyse onun gibi bir söz (Kur’ân âyeti) getirsinler, eğer (sözlerinde) sadıksalar.
35.Yoksa onlar bir şey (bir yaratan) olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı?
36.Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah’a yakîn hasıl edemezler.
37.Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya (o hazinelerin) sahipleri onlar mı?
38.Yoksa onların orada (konuşulanları) dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler.
39.Yoksa kızlar O’nun ve oğlanlar sizin mi?
40.Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı?
41.Yahut gayb, onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
42.Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lâkin tuzağa düşecek olanlar o kâfirlerdir.
43.Yoksa onların Allah’tan başka ilâhları mı var? Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.
44.Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler: “Üst üste yığılmış bulutlardır.” derler.
45.Artık onları, helâk olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terket.
46.O gün onlara tuzakları herhangibir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar.
47.Ve muhakkak ki zulmedenler için, bundan başka bir azap daha vardır ve lâkin onların çoğu bilmezler.
48.Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.
49.Ve gecenin bir kısmında artık O’nu (Allah’ı) tesbih et ve yıldızların batışında da…
< 51. Zâriyât Sûresi - 53. Necm Sûresi >