Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Felak sûresinin meali (anlamı)

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine iki koruyucu anlamında muavvizeteyn denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiºtir. 5 (beº) âyettir.
1.De ki: “Ben, Felâk’ın Rabbine sığınırım.”
2.Yarattıklarının şerrinden.
3.Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
4.Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden.
5.Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.
< 112. İhlâs Sûresi - 114. Nâs Sûresi >