Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

İhlâs sûresinin meali (anlamı)

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.
1.De ki: “O Allah, Bir’dir (Tek’tir).”
2.Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
3.O, doğurmadı ve doğurulmadı.
4.Ve O’nun bir dengi olmadı (olamaz).
< 111. Tebbet Sûresi - 113. Felak Sûresi >