Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tebbet sûresinin meali (anlamı)

Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, Mesed sûresi diye de anılır. Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. (Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslâm'a dâvet etmişti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, Bizi bunun için mi çağırdın? demişti. Bunun üzerine bu sûre indi. )
1.Ebu Leheb’in iki eli kurudu ve helâk oldu.
2.Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi.
3.Alevli ateşe atılacak.
4.Ve onun, odun taşıyan kadını da.
5.Onun boynunda mesedden (bükülmüş liften) bir ip vardır.
< 110. Nasr Sûresi - 112. İhlâs Sûresi >