Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Nasr sûresinin meali (anlamı)

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre, Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî (Medine'de inen) sûrelerdendir. 3 (üç) âyettir. İslâm zaferini haber verir. İbn Ömer'den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra Peygamberimiz seksen gün yaşamıştır.
1.Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman.
2.Ve insanların grup grup Allah’ın dînine girdiğini gördüğün (zaman).
3.O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O’ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir.
< 109. Kâfirûn Sûresi - 111. Tebbet Sûresi >