Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kevser sûresinin meali (anlamı)

Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke'de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına ebter dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir.
1.Muhakkak ki Biz, sana Kevser’i verdik.
2.O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3.Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).
< 107. Mâûn Sûresi - 109. Kâfirûn Sûresi >