Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Mâûn sûresinin meali (anlamı)

Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.
1.Dîni yalanlayanı gördün mü?
2.Oysa yetimi itip kakan işte odur.
3.Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.
4.İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.
5.Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.
6.Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).
7.Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.
< 106. Kureyş Sûresi - 108. Kevser Sûresi >