Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kureyş sûresinin meali (anlamı)

Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiºtir, 4 (dört) âyettir.
1.Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için.
2.Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı için).
3.Artık bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kul olsunlar.
4.O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.
< 105. Fîl Sûresi - 107. Mâûn Sûresi >