Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Fîl sûresinin meali (anlamı)

Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir.
1.Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?
2.Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?
3.Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).
4.Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı (öyle ki).
5.Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.
< 104. Humeze Sûresi - 106. Kureyş Sûresi >