Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Humeze sûresinin meali (anlamı)

Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet sûresinden sonra Mekke'de inmiºtir, 9 (dokuz) âyettir.
1.Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!
2.O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.
3.Malının onu ebedî kılacağını sanıyor.
4.Hayır, o mutlaka hutameye (tutuşturulmuş ateşe) atılacak.
5.Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?
6.(O), Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.
7.Ki o (hutame) yüreklerin üstüne çıkar (yükselir).
8.Muhakkak ki o, onların (kâfirlerin) üzerine kapatılmıştır.
9.Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar (bağlanacaklar).
< 103. Asr Sûresi - 105. Fîl Sûresi >