Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tekâsur sûresinin meali (anlamı)

Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Sûrede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.
1.Çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünmeniz sizi oyaladı.
2.Hatta kabirleri ziyaret ettiniz (ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz).
3.Hayır! Siz yakında bileceksiniz.
4.Sonra, hayır! (Öyle olmadığını) Siz yakında bileceksiniz.
5.Hayır, keşke siz, İlm’el Yakîn (kesin bilgi) ile bilseydiniz.
6.Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.
7.Sonra mutlaka onu Ayn’el Yakîn ile (gözünüzle) göreceksiniz.
8.Sonra izin günü mutlaka ni’metlerden sorgulanacaksınız.
< 101. Kâria Sûresi - 103. Asr Sûresi >