Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kâria sûresinin meali (anlamı)

Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir.
1.Kâria.
2.Kâria nedir?
3.Kâria’nın ne olduğunu sana bildiren nedir?
4.O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.
5.Ve dağlar (atılmış rengârenk yünler) gibi olur.
6.Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa).
7.İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir.
8.Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse (pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa).
9.Artık onun anası (onu saracak olan), haviyedir (cehennem ateşidir).
10.Ve onun (haviyenin) ne olduğunu sana bildiren nedir?
11.(O) kızgın, yakıcı bir ateştir.
< 100. Âdiyât Sûresi - 102. Tekâsur Sûresi >